Checklist week 1


Dossier patiënt openen:

 • Gegevens invullen in behandelprotocol: noteren van stappen (totaal/ gemiddeld/ hoogst)
 • Gegevens invullen in behandelprotocol: mijn Positieve Gezondheid (6 dimensies en gezondheidoppervlak)
 • de gegevens tijdens het consult invoeren

Garmin Express:

 • juiste stappenteller aanklikken
 • Synchroniseren
 • of: Aflezen op Smartphone van patiënt

Gegevens per week invoeren in HIS

 • Totaal aantal stappen
 • Gemiddeld aantal stappen (wordt uitgerekend)
 • Hoogste aantal stappen
 • 6 dimensies van mijn Positieve Gezondheid

Bespreken voldoende/onvoldoende beweging:

 • Bewustwording, is het meer of minder dan verwacht
 • Motivatie
 • Belemmeringen
 • (haalbare) Doelen stellen met patiënt
 • Noteren in dossier en stappenboekje
 • Adviezen en keuze om door te gaan of niet ook op basis van zorgprofiel
 • (evt. verwijzen voor meer begeleiding naar fysio)

Vervolg consult:

 • nieuwe afspraak maken voor consult in week 4

Download


Checklist voorbereiding
Checklist week 0
Checklist week 1
Checklist week 12
Checklist week 4 en 8
MHX_OND_BeweegRecept
MHX_OND_mijnPositieveGezondheid
NHG zorgmodule bewegen
Vragenlijst MPG