Checklist Evaluatie, week 12


Dossier patiënt openen:

 • Gegevens invullen in behandelprotocol: noteren van stappen (totaal/ gemiddeld/ hoogst)
 • Gegevens invullen in behandelprotocol: mijn Positieve Gezondheid (6 dimensies en gezondheidoppervlak)
 • de gegevens tijdens het consult invoeren

Garmin Express:

 • juiste stappenteller aanklikken
 • Synchroniseren
 • of: Aflezen op Smartphone van patiënt

Gegevens per week invoeren in HIS

 • Totaal aantal stappen
 • Gemiddeld aantal stappen (wordt uitgerekend)
 • Hoogste aantal stappen
 • 6 dimensies van mijn Positieve Gezondheid

Bespreken voldoende/onvoldoende beweging:

Eind-evaluatie stappenteller 12e week

 • Motivatie en borging van het resultaat
 • Belemmeringen
 • (haalbare) Doelen stellen met patiënt
 • Adviezen
  • en keuze om door te gaan,
  • het behaalde resultaat vast te houden
  • of te kijken naar oorzaken van falen
  • en afspraken voor een evt toekomstige poging (noteren stage of change)
 • (evt. verwijzen voor meer begeleiding sportcoach)

Afronden:

Stappenteller zonodig weer innemen en evt (laten) voorzien van nieuwe batterij
(gaat meestal ½ jaar mee, dus 2 cycli zou mogelijk moeten zijn)

Download


Checklist voorbereiding
Checklist week 0
Checklist week 1
Checklist week 12
Checklist week 4 en 8
MHX_OND_BeweegRecept
MHX_OND_mijnPositieveGezondheid
NHG zorgmodule bewegen
Vragenlijst MPG