Checklist week 4 en 8


Dossier patiënt openen:

 • Gegevens invullen in behandelprotocol: noteren van stappen (totaal / gemiddeld / hoogst)
  van de afgelopen weken (2, 3 ,4 of 5, 6, 7, 8)
 • Gespreksaantekeningen: motiverende en belemmerende factoren
 • Doelen noteren voor de volgende keer
 • de gegevens tijdens het consult invoeren

Gegevens verzamelen:

Stappenteller uitlezen via computer (web-app) of smartphone van patiënt

 • Garmin Express:
  • juiste stappenteller aanklikken
  • Synchroniseren
 • of: Aflezen op Smartphone van patiënt

Gegevens per week invoeren in HIS

 • Totaal aantal stappen
 • Gemiddeld aantal stappen (uitrekenen)
 • Hoogste aantal stappen

Gegevens per dag / week invoeren in werkblad (word/excel) van patiënt

 • Totaal aantal stappen
 • Gemiddeld aantal stappen (wordt uitgerekend)
 • Hoogste aantal stappen

Bespreken voldoende/onvoldoende beweging:

Gebruik je technieken uit motivational interviewing

 • Motivatie
  Positieve effecten bekrachtigen
 • Belemmeringen
  wat is er nodig om die te overwinnen?
 • Nieuwe (haalbare) doelen stellen met patiënt
 • Noteren in dossier en stappenboekje

Vervolg consult:

 • nieuwe afspraak maken voor consult in week 8 of 12
 • herinner patiënt eraan om vóór week 12 opnieuw de vragenlijst MijnPositieveGezondheid in te vullen

Download


Checklist voorbereiding
Checklist week 0
Checklist week 1
Checklist week 12
Checklist week 4 en 8
MHX_OND_BeweegRecept
MHX_OND_mijnPositieveGezondheid
NHG zorgmodule bewegen
Vragenlijst MPG